برگزاری دوره های ایمنی و بهداشت (HSE)

آموزش و برگزاری دوره های آموزشی یکی از مباحث مهم در حوزه آموزشی های ایمنی، HSE، بهداشت، محیط زیست بوده که می تواند به حفظ و ارتقای سلامت نیروی انسانی و حفظ محیط زیست منجر شود. نیروی انسانی در تمامی کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه، از مهمترین سرمایه های ملی به شمار می رود. در نتیجه، حفظ ایمنی و سلامت نیروی انسانی و بهینه سازی محیط کار، از مهمترین نکاتی است که مورد توجه دولت ها است.

از این رو شرکت پردیس فناوری کیش دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فنی و حرفه ای کشور، در نظر دارد با هدف ارتقاء فرهنگ ایمنی و HSE و توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مرتبط با HSE ، دوره های آموزشی کاربردی در تمام حوزه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست و انرژی را برگزار نماید.

 

این دوره ها از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، برای کارگران، کارفرمایان، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و مسئولین ایمنی کارگاه ها و شرکت‌ها طراحی گردیده است.
مطابق با آئین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان، برخی از مسئولین ایمنی شرکت‌ها و کارگاه‌ها، ملزم هستند دوره آموزش عمومی ایمنی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه‌ها) را زیر نظر مرکز تحقیقات بگذرانند.
البته شرکت در این دوره به افرادی که در زمینه ایمنی فعالیت می‌کنند (سرپرستان HSE، افسر ایمنی و غیره) به منظور افزایش سطح ایمنی پروژه ها و آشنایی آنان با جدید ترین موضوعات ایمنی، پیشنهاد میگردد.

​​سازمان ها، شرکت ها، پیمانکاران و … می توانند به صورت گروهی برای دوره های درخواستی خود ثبت نام کنند و از تخفیف ویژه استفاده کنند