کارگاه اصول مکاتبات تجاری و بازرگانی بین المللی

کارگاه اصول مکاتبات تجاری و بازرگانی بین المللی ۱۲ آبان ۱۳۹۵ برگزار می گردد.   اطلاعات بیشتر…