خطر سایبری برای سازمان ها !…

کارشناسان می‌گویند ۹۶ درصد کارمندان خطاکار شناسه کاربری و رمز عبور خود را روی حافظه رایانه مربوطه در سازمان ذخیره کرده‌اند.     در یک سازمان متوسط و بزرگ، علاوه بر اتوماسیون و با وجود بکارگیری تجهیزات و نرم‌افزارهای الزامی و همچنین آموزش مداوم برای بروز بودن مدیران و کارکنان، به نظر می‌رسد مقوله “امنیت” […]