تاثیر زبان خارجی بر صنعت گردشگری

    مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -۲۶ بهمن ۱۳۹۶ تاثیر زبان خارجی بر گسترش توریسم و صنعت گردشگری برای مشاهده مقاله بر روی مقاله ۲۵ کلیک نمایید . مقاله ۲۵