روز معلم گرامی باد

روز معلم بر تمامی تلاشگران عرصه آموزش  بخصوص اساتید محترم پردیس فناوری کیش  مبارک باد