بیشتر بخوانید

توصیه‌های متخصصان برای عبور از بحران و رونق کسب‌و‌کار

پردیس فناوری کیش تک -اطلاعات-مدیریت: هیچ صنعتی از گرداب بحران اقتصادی در امان نخواهد بود. اما با آمادگی مناسب، می‌توان ضمن پیشگیری از آسیب‌ها، رشد کسب‌و‌کار را نیز محقق کرد.شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد، بسیاری از کسب‌و‌کارها را دچار چالش و تنگنا کرده است. در چنین موقعیتی، کسب‌و‌کار دچار رکود می‌شود، فروش افت محسوسی کرده […]

بیشتر بخوانید

بنگاه‌های اقتصادی کوچک، موتور محرک اقتصاد ژاپن

به نقل ازپردیس فناوری کیش, بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از عوامل موفقیت اقتصاد ژاپن هستند. در واقع این بنگاه‌ها ۷۹ درصد از کل مشاغل خصوصی را تشکیل می‌دهند و بسیاری از قطعات مورد نیاز کارخانجات این کشور را نیز تامین می‌کند. در این مطلب نگاهی می‌اندازیم به چند نمونه از این بنگاه‌های متوسط و […]

[mx_livechat width="400" height="600"]