قابل توجه ارائه کنندگان مقاله و شرکت کنندگان

  قابل توجه ارائه کنندگان مقاله و شرکت کنندگان سخرانی و ارائه مقالات در روز همایش تنها به زبان فارسی می باشد . شایان ذکر است ، ارسال چکیده مقاله و اصل مقاله جهت داوری به زبان فارسی و یا انگلیسی امکان پذیر می باشد.   برای اطلاعات بیشتر به سایت www.eec.kishtech.ir بخش از اخبار […]