کارت ویژه متخصصین مشاور در صنعت و مدیریت

کارت ویژه متخصصین مشاور در صنعت و مدیریت

 

در راستای اجرای طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت و نیز ساماندهی متخصصین در این طرح، پردیس فناوری کیش با حمایت نهادها و سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی متخصصین در کشور نموده است و برای شناسایی این افراد کارت ویژه متخصصین را طراحی و ارائه نموده است، این کارت علاوه بر اینکه به عنوان کارت شناسایی هویتی و تخصصی فرد می باشد و نشان دهنده تاییدیه تخصص وی می باشد به عنوان کارت بانکی نیز فعال گردیده است که این موضوع با هماهنگی بانک کشاورزی به عنوان یکی از سه بانک برتر کشور صورت پذیرفته است .

در حال حاضر پردیس فناوری کیش به عنوان یکی از کارآفرینان دانش محور در طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت، مصمم است، تا با طرح ارائه یک طرح کاملا جدید در حوزه مشاوره تخصصی با شناسایی و ارتقای سطح دانش فنی افراد اقدام به بکارگیری آنان در پروسه آسیب شناسی و رفع معضلات صنعت و نیز توسعه آموزش های کارگاهی کاربردی در این عرصه نماید، همچنین توجه به ابعاد مختلف یک سایت صنعت و یا کسب و کار نوین و نیز نیازهای متخصصین به حمایت های مالی و معنوی از جمله رویکردهای این پردیس می باشد، به گفته دکتر داود رمضانی مدیرعامل پردیس فناوری کیش و سرپرست طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت در کشور، ارائه بیش از ۱۸خدمات ویژه به متخصصین تاکنون امکان پذیرشده است که افرادبا عضویت در سایت www.kishindustry.com و تکمیل مدارک خواسته شده ، می توانند از آنها بهره مند شوند .

 

 

 

هم اکنون عضو شوید

10 دیدگاه

 • AustTearie / اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۸ در تاریخ ۹:۲۷ ب.ظ

  On Line Parmecy Canada Kamagra Direct Uk Levitra 10 Maison De La Gendarmerie generic cialis overnight delivery Cephalexin Keflex Safe With Sulfa Allergy Viagra Pfizer Es

 • AustTearie / خرداد ۱۱, ۱۳۹۸ در تاریخ ۱۲:۲۱ ب.ظ

  Chemical Mechanism Forming Amoxicillin From Benzene Viagra Generique Livraison 24h cialis price Levitra Last Longer To Buy Tadalis Sx Soft Cialis 5 Prix

 • AustTearie / خرداد ۲۵, ۱۳۹۸ در تاریخ ۱:۳۳ ق.ظ

  Levitra Farmacia Italia online pharmacy Where To Buy Celexa Online 100 Mg Brand Viagra And Cialis Precios Cialis 10 Amoxicillin And Humira

 • AustTearie / تیر ۱۲, ۱۳۹۸ در تاریخ ۴:۵۶ ق.ظ

  Sildenafil Generique 20 Mg Traitement Baclofene generic cialis canada Cooper Pharma Viagra Feline Dosing For Amoxicillin

 • AustTearie / تیر ۲۹, ۱۳۹۸ در تاریخ ۱۲:۵۳ ب.ظ

  Amoxicillin For Felines With Cat Bites cialis no prescription Toradol Over Night Ingredients In The Drug Keflex

 • Geralddar / تیر ۳۱, ۱۳۹۸ در تاریخ ۲:۴۰ ق.ظ

  Geralddar
  http://ivrayon.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=35563
  diendidhe3321

 • Geralddar / مرداد ۱, ۱۳۹۸ در تاریخ ۳:۰۵ ق.ظ

  Geralddar
  https://zaomos.news/forum/user/9652/
  diendidhe3321

 • 카지노사이트추천 / مرداد ۱۱, ۱۳۹۸ در تاریخ ۱۲:۲۶ ب.ظ

  let us know and come up with new knowledge in our country and surely make life a reality
  the site to is a nice way of you to have new knowledge of life can help you so much so get it here by learning what I say

 • 더킹카지노 / مرداد ۱۱, ۱۳۹۸ در تاریخ ۱۲:۳۴ ب.ظ

  we just enjoy the life of a lot of work problems and the family really love your sefl life
  try to blog that’s because you learn it here so you can enjoy it and you can say it’s really fun to get to my site

 • 온라인카지노 / مرداد ۱۱, ۱۳۹۸ در تاریخ ۱۲:۳۸ ب.ظ

  I’m sure that your adolescence is because I know you to help me and you will not regret it because you try here so visit my site
  what are the ways for you to rise in our lives and be true in the right way and happy for everyone