پیام تسلیت رحلت پیامبر و امام حسن مجتبی

پیام تسلیت رحلت پیامبر(ص) و امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع)

 

پیام تسلیت رحلت پیامبر(ص) و امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع)

پردیس فناوری کیش ، رحلت پیامبر رحمت(ص) و شهادت بخشنده ترین انسانها امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع)

بر همه پیروان هدایت تسلیت باد.

[mx_livechat width="400" height="600"]