یادداشتی بر کسب‌وکارهای ترجمه در ایران معاصر

 

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -۲۶ بهمن ۱۳۹۶

یادداشتی بر کسب‌وکارهای ترجمه در ایران معاصر

برای مشاهده مقاله بر روی مقاله ۱۳ کلیک نمایید .

مقاله ۱۳

[mx_livechat width="400" height="600"]