کارگاه تخصصی بیمارستان های ایمن

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_ گروه فنی مهندسی:

کارگاه تخصصی با رویکرد علمی و فنی

استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان های ایمن 

سرفصل های کارگاه :

_ رعایت اصول فنی و مهندسی و به کارگیری استاندارد ها

_ ضوابط و معیار های ایمنی در فضاهای بیمارستانی 

_ اهمیت و دامنه کاربرد طرح

_ معیارهای تخصصی تخت بیمارستان

_ تعریف و عملکرد بخش اعمال اعمال جراحی و انواع آن

_ دیاگرام ارتباطی بخش اعمال جراحی یا دیگر بخش های بیمارستانی

زمان برگزاری: ۲۵ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۷

ثبت نام با مراجه به آدرس portal.kishtech.ir

تلفن : ۶۶۱۷۶۱۹۶ و ۶۶۴۹۳۵۲۷

محل برگزاری: تهران. بلوار کشاورز  خیابان ۱۶آذر انتشارات دانشگاه تهران  پلاک ۵۴ طبقه ۵ واحد۹ پردیس فناوری کیش 

[mx_livechat width="400" height="600"]