مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصادوکارآفرینی

نتیجه تصویری برای مقالات

 

 

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -۲۶ بهمن ۱۳۹۶

مقاله ۱ : “جایگاه و بررسی زبان اردو در توسعه روابط ایران و شبه قاره”

 

برای مشاهده مقاله بر روی “مقاله ۱” کلیک نمایید .

 

مقاله ۱(۱)

[mx_livechat width="400" height="600"]