مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصادوکارآفرینی

 

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -۲۶ بهمن ۱۳۹۶

ﻣﻘﺎﻟﻪ ۲ : ” نقش آموزش عالی در تربیت و ارتقاء قابلیت های فعالان بازرگانی و اقتصادی (مطالعه موردی فرانسه)”

برای مشاهده مقاله بر روی مقاله ۲ کلیک نمایید .

مقاله ۲ – (۱)

[mx_livechat width="400" height="600"]