فراگیری زبان خارجی ویژه شاغلین و افراد خاص

  • فراگیری زبان خارجی دلخواه برای همه افراد
  • بدون محدودیت زمان و مکان
  • در یک محیط تعاملی زنده (آنلاین)
  • شامل شاغلین دولتی و خصوصی، دانشجویان، افراد خانه دار، بیماران ، افراد با محدودیت جسمی و …
  • این سیستم قابلیت ضبط و تکرار کلاس ها رادارد و بدون امکانات خاص و ویژه قابل ارائه در هرجا می باشد .

ثبت نام

  • 417153_763
[mx_livechat width="400" height="600"]