عید سعید فطر مبارک

 

 

پردیس فناوری کیش فرا رسیدن عید سعید فطر

را به تمامی روزه‌داران و بندگان مخلص خداوند تبریک عرض می‌کند.

[mx_livechat width="400" height="600"]