روز کارمند مبارک

 

 

پردیس فناوری کیش روز کارمند را بر تمامی کارمندان ،

بخصوص کارمندان محترم این مجموعه تبریک عرض می نماید .

[mx_livechat width="400" height="600"]