روز پزشک مبارک

 

پردیس فناوری کیش زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک را
خدمت تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش تبریک عرض می نماید .

 

[mx_livechat width="400" height="600"]