روز معلم گرامی باد

روز معلم بر تمامی تلاشگران عرصه آموزش

بخصوص اساتید محترم پردیس فناوری کیش

مبارک باد

[mx_livechat width="400" height="600"]