روز جهانی کارگر مبارک باد

روز جهانی کارگر بر همه تلاشگران عرصه صنعت و فناوری مبارک باد

 

مرکز مشاوره صنعت IPCC

[mx_livechat width="400" height="600"]