کارگاه اصول مکاتبات تجاری و بازرگانی بین المللی

این کارگاه برای بار دوم توسط پردیس فناوری کیش در تاریخ 12 آبان برگزار می گردد.

مخاطبین مدیران ارشد،کارشناسان حقوقی، امور قراردادها، بازاریابی،روابط بین الملل و روابط عمومی بخش های دولتی و خصوصی می باشند.

گواهی معتبر دانشگاهی صادر می گردد

اطلاعات بیشتر و ثبت نام…

 

[mx_livechat width="400" height="600"]