ثبت مقالات علمی

 

به اطلاع می رساند :

ارائه دهنده اصلی مقاله ملزم به ثبت نام در بخش ارائه مقاله می باشد و در صورت حضور بیش از یک نفر ، همراه می بایست در بخش شرکت کننده ثبت نام نماید.

 

برای اطلاعات بیشتر به سایت eec.kishtech.ir مراجعه نمایید.

[mx_livechat width="400" height="600"]