تغییر زمان تشکیل کلاسهای انگلیسی B2-1

به اطلاع کلیه زبان آموزان کلاس انگلیسی B2-1  می رساند از تاریخ 95/10/5 روزهای تشکیل کلاسهای دوشنبه به روزهای یکشنبه ساعت 16 الی 15:30 تغییر یافته است .

[mx_livechat width="400" height="600"]