تبریک انتخاباتی مدیریت پردیس فناوری کیش

 

پرديس فناوري کیش ضمن تبريك حماسه مردمي و پيروزي قاطعانه دکتر حسن روحانی در انتخابات اخير رياست جمهوري (دوره دوازدهم) اعلام مي دارد اين موفقيت حاصل همفكري و هم افزايي آحاد مردم به ويژه نخبگان علمي ،فرهنگي و هنرمندان جامعه بوده و خاستگاه اصلي آن در درجه اول آرمان هاي آزادي خواهانه و عدالت در عرصه هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي و در درجه دوم ادامه نگاه مدبرانه و اميدوارانه ای كه دانه هاي آن در دل مردم روييده است، مي باشد. اين توفيق همچنین بار مسئوليت ریاست جمهوری و همراهان وي را سنگين تر نموده و انتظارات مردم را نيز در مطالبه بر حق خود فزوني داده است . یادآوری می نمایم که دراين عرصه توجه به اشتغال زايي و توانمند سازي بنگاههاي اقتصادي در ابعاد مختلف به ويژه موسسات كوچك و متوسط، مي تواند در آينده اي نزديك گره گشاي مشكلات جوانان تحصيل كرده و جوياي كار باشد، كه خود ، يكي از مطالبات جدي مردم از دولت است. 
مهندس داود رمضاني مدير عامل پرديس فناوري كيش

[mx_livechat width="400" height="600"]