تاثیر زبان خارجی بر صنعت گردشگری

 

 

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -۲۶ بهمن ۱۳۹۶

تاثیر زبان خارجی بر گسترش توریسم و صنعت گردشگری

برای مشاهده مقاله بر روی مقاله ۲۵ کلیک نمایید .

مقاله ۲۵

[mx_livechat width="400" height="600"]