معرفی کتاب :اصول فناوری اطلاعات

از مقدمه کتاب

«رایانه» از مصدر «رایانیدن» و وجه رایان و پسوند «ه» که بر ساخت نام ابزار دلالت می کند، به وجود آمده است، که به مفهوم «ابزار نظم بخشیدن و سازماندهی» می باشد.
هدف از گردآوری مطالب در این کتاب آشنایی بیشتر دانشجویان رشته های مرتبط و یک منبع مطالعاتی برای آمادگی شرکت در آزمون های کارشناسی و کارشناسی ارشد (مجازی و بین رشته ای) و همچنین علاقه مندان به مباحث اصول رایانه و فناوری اطلاعات است. اگرچه سعی شده است مطالب ارائه شده به سادگی به معرفی و شرح موضوعات گوناگون آن بپردازد.

فصل اول: معرفی رایانه، تاریخچه، سخت افزار

فصل دوم: شبکه های اطاع رسانی و اینترنت

فصل سوم: برنامه های مخرب (ویروس های رایانه)

فصل چهارم: نرم افزار، انواع آن و قوانین مربوطه

فصل پنجم: حوزه های فناوری اطلاعات

فصل ششم: ضمائم

مشخصات

ناشر: انتشارات نخبگان پژوهش اندیشان کسرا

تعداد صفحات: ۱۴۵

[mx_livechat width="400" height="600"]