زبانهای بین المللی، اساس سرمایه فرهنگی و اقتصادی

 

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -۲۶ بهمن ۱۳۹۶

آموزش زبان های بین المللی اساس سرمایه فرهنگی و توسعه اقتصادی

برای مشاهده مقاله بر روی مقاله ۲۸ کلیک نمایید .

مقاله ۲۸

[mx_livechat width="400" height="600"]